Folies, Stickers en Tape

Folie.


Bij werkzaamheden waarbij hinderlijk of gevaarlijk stof vrijkomt, zoals het verwerken van asbest, moet de ruimte waar de werkzaamheden plaatsvinden, afgeschermd worden. Hiervoor wordt voornamelijk polyehtyleenfolie gebruikt. De door AST geleverde folies voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen. Bij het werken met of verwerken van gevaarlijke stoffen is het van groot belang te wijzen op het gevaar van deze stoffen. Verpakkingen, materialen en ruimtes die deze stoffen bevatten dienen van een label voorzien te worden.

Stickers.

Wanneer men met gevaarlijke stoffen werkt is het belangrijk op het gevaar hiervan te wijzen. Verpakkingen, materialen en lokalen die deze stoffen bevatten moeten van een etiket voorzien zijn.

Tapes Ten behoeve van het bouwen van aftentingen zijn diverse soorten tape leverbaar zowel wat betreft toepassingsgebied als afmetingen. Tevens levert AST diverse bedrukte tapes alsmede lijmspray.

thumb
homepagina


Heeft u vragen?

Contacteer ons
Vragen? Stel ze nu
Contact
x