A STRIP JERRYCAN 25 LITER

Kleur: helder

Wijze van aanbrengen: Safestrip-injectiesysteem

Soortelijk gewicht kg / liter: 1.025

Verbruik liter / m²:

Sterk afhankelijk van de aard van de te verwijderen materialen; algemene vuistregel 50 % van het volume van het te verwijderen materiaal.

Voorbeeld verbruik:

5 m³ spuitasbest geeft een verbruik van 227 liter concentraat (45.4 liter per m³)

Vlampunt (ASTM D-93): onontvlambaar

Oppervlaktespanning dynes / cm (ASTM D-1331): 28


Dit product is speciaal ontwikkeld voor het gebruik in de Safestrip-injectie-unit. Het wordt geleverd in geconcentreerde vorm en kan verdund worden in een verhouding van 1:10 (1 deel product op 10 delen water). Door de bijzonder goede oppervlaktespanningverlagende eigenschappen wordt een zeer goede bevochtigingsgraad verkregen. Daarnaast heeft het product de eigenschap de verwijdering te vergemakkelijken. Toepassing van A Strip in combinatie met het Safestrip-injectiesysteem resulteert in bijzonder lage vezelconcentraties gedurende de verwijdering.

homepagina


Heeft u vragen?

Contacteer ons
Vragen? Stel ze nu
Contact
x