1002010


Verwerking:
VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

Minimale applicatietemperatuur, ook tijdens de drogingsfase: + 5°C.
Test op verwijderbaarheid/afpelbaarheid alsook op andere ongewenste neveneffecten zoals kleurverschillen op (oudere)verflagen, behangpapier, etc.
Niet aanbrengen op glasramen.
Verwijder losliggende delen, stof(ophopingen) en stilstaand water van het oppervlak.
AMISEAL PSO opmengen voor gebruik. Niet verdunnen met water of solventen

VERWERKING

AMISEAL PSO wordt bij voorkeur aangebracht met een airless verfspuittoestel spuitopening > 0,015 inch). Vermijdt spuitnevel op aanliggende ondergronden. Applicatie met verfrol of kwast kan ook.
Minimum verbruik: 2m2/kg of 0,5kg/m2.
Tijdens de drogingsfase dient contact met elke vorm van water of andere producten te worden vermeden.
Na verwerking, materieel reinigen, K-Cleaner (alkalische reiniger), en naspoelen met water.


Eigenschappen:

Basis: polymeerbasis, solventvrij
Dichtheid: 1 kg/liter (indicatief).
Kleur:
in vloeibare fase: rose
na droging: lichte latexkleur/kleurloos
Geur: neutraal, licht ammoniakaal
Verbruik: minimaal 0,5 kg/m2.
Rek (EN 12311): 800%
Dart Drop Test (ASTM D 1709): hoogte drop 1,50 m; diameter 50 mm
Droogtijd: 1 à 4 uur (afhankelijk van omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid en verbruik).


Verpakking:
Emmer 20 kg
Opslag: 5 - 20°C, beschut, droog en uit direct zonlicht.
Bewaring: 6 maand vanaf productiedatum bij originele ongeopende verpakking.

Veiligheid
Raadpleeg het veiligheidsdatablad van dit product alvorens het toe te passen. De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen.

Artikelnummer
1002010 emmer 20 kg

Omschrijving

AMISEAL PSO is een vloeistof op basis van natuurlijke polymeren. Deze vloeistof wordt bij voorkeur aangebracht met een airless verfspuittoestel (of alternatief met een verfrol of kwast) en droogt tot een flexibele verwijderbare folie voor de tijdelijke bescherming van diverse types poreuze en niet-poreuze ondergronden zoals beton, bakstenen en geverfde oppervlakken o.a. tijdens asbestverwijderingswerken. AMISEAL PSO is enkel geschikt voor binnengebruik, en is solventvrij.

Toepassing

AMISEAL PSO is een tijdelijke beschermfolie geschikt voor gebruik op diverse oppervlakken zoals binnenmuren en vloeren.
Verwijderen als plastic folie wanneer deze bescherming niet meer nodig is.

homepagina


Heeft u vragen?

Contacteer ons
Vragen? Stel ze nu
Contact
x